info uit archief

Aanbevelingen uit het archief van de film- en videoclub Het Toverlint

 

Start van de Bibliotheek Toverlint

 

Sinds enige tijd worden er door leden boeken en brochures aan “Het Toverlint” aangeboden. In de meeste hiervan wordt “het geheim van de smid” onthuld, hoe je een film zou kunnen of moeten maken. Leerstof en verdieping, die ook nu nog van belang is voor oude en nieuwe leden.

De uitleen procedure loopt via Jan Aartman en is ongeveer gelijk aan die van de videotheek.

 

Het gaat om de volgende boeken/brochures:

01.Het witte doek, regisseurs

Een boek van de schrijver Mike Goodriche. In 2002 uitgegeven door Librero.

 

De schrijver heeft in het boek een vijftien tal beroemde regisseurs geïnterviewd. Hun artistieke werk, de wijze waarop zij tegen films aankijken en leiding geven aan het gehele filmproces komen de orde. De vele foto’s van hun films maken het boek aantrekkelijk om te lezen.

Een aanbeveling voor de amateur scenarioschrijver en regisseur om hier kennis van te nemen.

 

02.Video: Ambacht & Verbeelding

Het boek is onder auspiciën van het LOKV (landelijke ondersteuningsinstituut kunstzinnige vorming) in 1993 uitgegeven.

 

Door een zestal videodocenten wordt ingegaan de theoretische al praktische leerstof bij het maken van films. Ook worden er praktijkvoorbeelden gegeven. Enkele voorbeelden hiervan zijn het scenarioschrijven, de taal van de camera met de bijbehorende technieken, spelregie, productiebegeleiding en videotechniek.

Naar onze mening een goed leerboek voor de videoamateur.

 

03.De draairichting

In 2001 uitgegeven onder auspiciën van SBA en geschreven door Johan van Kempen.

 

Het boek geeft in vijfstappen een inhoudelijke ondersteuning bij het maken van een videoreportage. Het voorbereiden, opzetten, de opnamefase, samenstelling en afronding van een reportage zijn in het boek de onderwerpen, die aan de orde komen.

Een niet al te dik boek met een praktische insteek.

 

04.Geschreven op het scherm

Door het LOKV in 1995 uitgegeven methode voor filmanalyse door Johan van Kempen.

 

Een studieboek voor het maken van en filmanalyse zoals dat door Van Kempen is ontwikkeld. Filmgeschiedenis en filmtheorie worden hierin samengevat en geven een verdieping van het filmvak.

Lijkt ons verplichte kost voor de echte filmkunstenaar.

 

05.Iedereen filmt

Door het Hogenbijl Fonds in 2009 uitgegeven over de ontwikkelingen op het filmgebied.

 

Door een tiental amateurs en professionals wordt een bloemlezing gegeven over de grote veranderingen in deze kunst/ambacht. De titel van het boek, de hoofdthema’s zoals Filmen in vrijheid, Aardverschuivingen en Found Footage geven hiervan een indruk. Onder andere de in de filmamateur bekende Co Vleeshouwer en Henk van Meeberg daarop hun visie.

Geeft inzicht in de veranderingen in de amateurfilmwereld .

 

06.Multi Media Movement van ZH-I en ZH-II

Een samenwerking van beide regio’s monde uit in de gezamenlijk productie van elf films. Het MMM-project 2003-2004.

De brochure geeft een presentatie van al de aangesloten filmclubs en hun inzending. De inzending van toverlint was de film “Gisteren, vandaag en morgen”.

Het geheel vormt een mooie verkenning van de presentaties van de amateur videoclubs regio.